Indogermánské náboženství

Kategorie: religionistika

Kult a víru v bohy původních Árijců (4. - 3. tisíciletí př. Kr.), jejichž životní prostor se rozkládal od Indie až do severní Evropy, lze sotva vypátrat. Určité stopy poskytují nanejvýš jazyky, které jsou dnes v tomto prostoru živé nebo alespoň ještě známé, pokud mají společné indogermánské kořeny. Podle nich by mohla být základem kultura rolnictví, organizovaného podle otcovského práva, která lpěla na víře v nejvyššího boha. Slovo "bůh" lze odvozovat z indogermánského označení pro světlou, otcovskou nebeskou bytost. Mnohé mluví pro kult mrtvých a plodnosti u rodiny indogermánských národů, která se rozštěpila kolem r. 2000 př. Kr.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz