Inkarnace

Kategorie: religionistika

Vtělení, z latinského in carno (v těle). S tímto pojmem se pojí představa zrození boha v lidské podobě. Například staroegyptský farao je inkarnací královského boha Hóra, nebo dalajlama je inkarnací nejvyššího bódhisattvy. V evangeliu sv. Jana se píše s ohledem na narození Krista: A Slovo se stalo tělem. Nauka o stěhování duší zná také pojem reinkarnace, čímž se míní znovuvtělení člověka po smrti do jiné podoby. Buddhismus zná tzv. koloběh životů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz