Inspirace

Kategorie: religionistika

Tento pojem pochází z latiny a znamená doslova "vdechnutí" a v přeneseném smyslu "naplnění duchem". Životní dech nebo duše je vdechnuta bohem stvořitelem; to je rozšířeným motivem v mnoha náboženstvích. Stejně to platí i pro jakékoli přijetí zjevení. Ve všech náboženstvích se svaté spisy odvolávají na boží vnuknutí; stejně odvozují věštci a proroci svá proroctví a hlásání ze zážitků zjevení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz