Invitatorium

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie modlitba

Z lat. invitatio, »pozvání«. Sestává z verše »Pane, otevři mé rty ...«, za kterým následuje - responsoriální formou žalm 94 (nebo žalmy 99, 66 a 23). Pozváním začíná první hodinka - liturgie hodin, tedy buď modlitba se čtením, nebo ranní chvály ( - laudy).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgie

modlitbaCopyright iEncyklopedie.cz