Iroskotská církev

Kategorie: křesťanství

Místní zařazení: Irsko

Klášterní spiritualitou formované křesťanství Irska mělo svou dobu rozkvětu v 6. - 8. stol. Nejvýznamnějšími misionáři "svatého" a "učeného" ostrova byli Palladius (4. stol.), vyslanec papeže Celestina I., a z Walesu pocházející Patrik (*385 - +461), jeho nástupce v biskupském úřadě. Daleko od evropské pevniny a neobtěžováni pohanskými Anglosasy na britském hlavním ostrově, mohla se iroskotská mnišská církev dobře rozvíjet, irští mnichové dokonce jako "poutníci pro Krista" konali misie v některých evropských zemích (7. - 9. stol: Skotsko, klášter Iona; Anglie, klášter Lindisfarne; Itálie, klášter Bobbio - zde byl r. 615 pohřben Kolumbán ml.; zmínky jsou i o iroskotské misii v českých zemích). Od 10. stol. byly iroskotské kláštery sužovány nájezdy tehdy ještě pohanských Normanů. Nejpozději s církevní reformou 12. stol. se v Irsku prosadily římské církevní struktury. Nejvýznamějšími misionáři byli Klumbán st. a Kolumbán ml., dále Gallus - zakladatel kláštera v St. Gallen, Pirmin - zakladatel klášterního komplexu v Reichenau, Ruppert (+715) působící v Salcburku a sv. Emmerman - biskup v Řezně. Nejblíže našim zemím působil sv. Amandus (+676).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

IrskoCopyright iEncyklopedie.cz