Izrael

Kategorie: judaismus

Místní zařazení: stát Izrael

Jako teologický a liturgický pojem označuje Izrael židovství v jeho celku jako náboženské společenství, národ a národnost. S přídavkem Erec Izrael míní zemi Izrael jako geopolitický pojem celé biblické země a územní základnu suverénního státu Izrael, který vyhlásil 14. 5. 1948 David Ben Gurion na základě rezoluce OSN o rozdělení britského mandátu ze dne 29. 11. 1947. Význam jména není jednoznačný, může znamenat "kéž Bůh vládne" nebo "zápasí Bůh". Nejstarší zmínka o Izraeli jako národu je ze 13. stol. př. Kr. na stéle egyptského faraóna Merepatha.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismus

stát IzraelCopyright iEncyklopedie.cz