Jáchyma de Vedruna de Mas

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí karmelitáni

Místní zařazení: Španělsko

Časové zařazení: 18. století 19. století

Narodila se v Barceloně r. 1783. V 16 letech se provdala za Teodora de Mas, jemuž dala devět dětí. Po smrti svého muže založila v městě Vich kongregaci charitativních sester karmelitek (1826), která se věnovala ošetřování nemocných a výchově dětí, zvláště chudých, a rozšířila se po celém Katalánsku. Duchovní život sv. Jáchymy byl naplněn modlitbou, umrtvováním, odloučeností a láskou. Vynikala zvláštní úctou k Nejsvětější Trojici. Zemřela ve Vich r. 1854. Za blahoslavenou byla prohlášena 19.5.1940 a za svatou 12.4.1959 Janem XXIII.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

19. století

křesťanství

Španělsko

svatí

18. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz