Jákob, patriarcha

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Vedle Abraháma nejvýznamnější patriarcha Starého zákona. Měl dvanáct synů, kteří se stali zakladateli kmenů Izraele, nazvaných podle nich. V biblických vyprávěních (Genesis 25 - 50) se tento Izákův syn jeví jako úskočný muž, který dovede obrátit nedostatek ve svou výhodu. Jeho jméno se překládá jako "úskočný". Když po vymámení prvorozeneckého práva a otcovského požehnání stráví dlouhá léta v cizině, nahromadí majetek a vrátí se jako bohatý předák rodu se svými oběma ženami Leou a Ráchel do Palestiny. V boji s andělem u řeky Jabok je raněn a současně vyznamenán čestným jménem "Izrael" (zápasí Bůh), což se od té doby stalo jménem rodu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz