Jan Damašský

Synonyma hesla: Jan z DamaškuIóannés DamaskénosJan Damascenský

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 7. století

Narodil se v 2. polovině 7. století v arabské křesťanské rodině. Kolem roku 700 vstoupil do kláštera sv. Sáby nedaleko Jeruzaléma a stal se knězem. Ve svých spisech a kázáních vykládal věroučné pravdy a hájil uctívání obrazů svatých. Jeho hlavní spis “Pramen poznání” a zejména v něm obsažený “Výklad pravé víry” mu získal u východních křesťanů podobnou autoritu, jakou mají na Západě spisy sv. Tomáše Akvinského. Zemřel ve vysokém věku kolem roku 749. V roce 1890 byl prohlášen za učitele církve. Byzantská liturgie dodnes užívá některých jeho hymnů. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: kněz a učitel církve)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

7. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz