Jednorozený

Kategorie: křesťanství

Z lat. unigenitus, »jediný zplozený«. V křesťanské nauce se tohoto výrazu používá výlučně k označení Ježíše Krista. V Janově - evangeliu Kristus sám sebe představuje jako »jednorozený Syn Boží« (Jan 3,16). Potvrzuje tak své dřívější věčné bytí a rozdíl mezi svým synovstvím a Božím synovstvím svých učedníků: »Otec můj je vaším Otcem« (Jan 20,17, srov. Kat. 441-445).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz