Jeremiáš

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Potomek kněžského rodu, pocházející z Anatótu, je jedním z velkých proroků Starého zákona. Od roku 628 př. Kr. až do zničení Jeruzaléma r. 586 př. Kr.působil v jižní říši Juda a oznamoval stále znovu svými napomínavými a žalobnými projevy hrozící zánik. Jako všichni proroci je i on tragickou postavou, která proti svému nejvnitřnějšímu cítění podává svědectví o blízké katastrofě. Doufá však v daleké budoucnosti v novou smlouvu Boží s člověkem, v níž Jahve bude psát svůj zákon do srdcí jednotlivců a ne už na hliněné tabulky. Po pádu Jeruzaléma zůstal Jeremiáš ve zpustošené zemi a byl později odvlečen do Egypta. V knize po něm nazvané je vedle projevů, které diktoval svému písaři, prorokův životopis a některé pozdější řeči z okruhu jeho učedníků.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz