Jericho

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon místopis

Město, ležící při ústí Jordánu do Mrtvého moře, patří mezi nejstarší sídliště na světě. Archeologicky se datuje už do doby kolem r. 7000 př. Kr. V bibli se v knize Jozue mluví o dobytí a zhroucení jeho městských hradeb zvukem izraelských trub (Jozue 1-6).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákon

místopisCopyright iEncyklopedie.cz