Jom Kippur

Kategorie: judaismus

Podkategorie: svátky

Den smíření je jedním z největších židovských svátků a vrcholí jím deset dnů pokání, konaného v září až říjnu. Vznikl z kultického rituálu v chrámu, od doby jeho zničení se stal v r. 70 po Kr. nejpřísnějším dnem postu a pokání s prosbou o odpuštění hříchů a odložení osobních svárů. Den smíření se tráví v synagoze postem a modlitbou a končí lidovými slavnostmi.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismus

svátkyCopyright iEncyklopedie.cz