Jonáš

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Stejnojmenná kniha bible, pojmenovaná po izraelském proroku 8. stol., líčí povolání Jonáše za kazatele v pohanském městě Ninive. Jonáš se zpěčuje a pokouší se Hospodinovi uniknout přes moře, což se však nezdaří. Při velké bouři na moři je Jonáš lodníky vhozen do rozbouřeného moře jako losem označený viník blížící se katastrofy. Hospodin však proroka zachránil tím, že poslal velikou rybu, aby Jonáše pohltila. V břiše ryby ztrávil Jonáš tři dny a tři noci (předobraz Ježíše v Hrobě), a pak vyvržen na pevninu. Přes jeho neochotu Hospodin přivede pohanské město k pokání. Mytologické téma příběhu, který se najde v podobných pojetích u různých náboženství, skrývá výpověď, že Bůh se smilovává nad všemi lidmi, lhostejno zda věřícími nebo pohany.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz