Josef, patriarcha

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Syn, kterého měl Jákob s Ráchel, byl praotcem (viz patriarcha) několika izraelských kmenů. Pověstné je poučné vyprávění, v němž se Josef, s kterým jeho bratři zle naložili, dostane do Egypta, kde zprvu padne za oběť intrikám, aby byl pak doporučen faraonovi jako poradce. Potom, co dokáže zabránit hladomoru, dostane se nakonec zpět ke své rodině (Genesis 37-50).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz