Josefinismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny

Časové zařazení: 18. století

Forma absolutistického osvícenectví, o něž usilovala v rakouských zemích Habsburků Marie Terezie a které uskutečnil Josef II. v 18. stol. (vládl 1780-1790). Tento program se konkrétně projevoval v četných dekretech, které zasahovaly do organizace katolické církve s cílem omezit vliv papeže. Asi 700 klášterů, které nebyly považovány za prospěšné státu, bylo zrušeno; školství, uzavírání manželství, péče o chudé a nemocné řídil stát. Cílem bylo co nejširší podřízení církve do státní administrativy. Pozitivním rozměrem bylo vydání Tolerančního patentu (1781) a státem řízené rozšiřování sítě katolických farností, aby tyto kromě náboženského poslání plnily i některé úkoly státní správy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní dějiny

18. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz