Jozue

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Nástupce Mojžíšův ve vedení Izraelitů do zaslíbené země, patřil ke kmeni Efraim, části "domu Josefova", který byl usídlen ve střední Palestině. Starozákonní kniha Jozue staví vyprávění o efraimském vojevůdci do souvislosti s převzetím země, které se tak jeví v protikladu k líčení v knize Soudců jako rázné dobytí tehdejšího Kanaanu. Biblická věda klade knihu Jozue do úzké souvislosti ke knihám Pentateuchu (pět knih Mojžíšových); mluví se proto také o "Hexateuchu" (šest knih).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz