Justin

Synonyma hesla: Justin MučedníkIústinos

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství 2. století

Narodil se na začátku 2. století v samařském Sichemu (dnešní Nablus). Pocházel z řecké pohanské rodiny. Po přijetí křtu se věnoval vyučování a obhajobě křesťanské nauky. Jako nejstarší křesťanský teolog, snažící se spojit řeckou platónskou filosofii s křesťanstvím, zanechal po sobě několik spisů, z nichž nejznámější jsou dvě “Apologie” a “Dialog s Tryphonem”. V nich podal svědectví o liturgii, katechezi a o víře ve skutečnou přítomnost Krista pod svátostnými způsobami. Otevřel si v Římě filosofickou školu, ale byl udán, že je křesťan, předvolán před soudce a spolu s pěti dalšími muži a jednou ženou podstoupil kolem roku 165 mučednickou smrt. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: mučedník)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

2. století

křesťanství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz