Kardinál

Kategorie: křesťanství

Termín označuje - papežovy spolupracovníky a poradce nejvyšších hodností v církevních záležitostech. Již od 6. stol. byl k. nazýván - kněz nebo - jáhen, který byl pro své schopnosti přeložen z - chrámu, pro který byl vysvěcen a jehož titul nosil, do jiného chrámu, jemuž byl podřízen (odtud pravděpodobně »kardinál«, z lat. slova cardo, »dveřní čep«, »osa«). Od 8. stol. byl titul vyhrazen duchovním - inkardinovaným do katedrálního chrámu, kteří tvořili biskupskou radu či senát. K. v Římě se dělili na tři kategorie: 1) k. jáhni, kteří měli správu lateránského paláce, sedmi oblastí Říma a starali se o chudé z těchto čtvrtí, 2) k. kněží, kteří byli stálými představenými čtyř největších - bazilik v Římě (sv. Petr, sv. Pavel za Hradbami, chrám P. Maria Větší, sv. Jana v Lateránu), kde vykonávali svou liturgickou službu, 3) k. biskupové, kteří byli představenými sedmi předměstských - diecézí Říma a přisluhovali papeži při liturgických obřadech v Lateránské bazilice. Všechny tři kategorie kardinálů tvořily radu či senát římského biskupa (papeže). Papež je vysílal jako legáty, kteří ho zastupovali i na ekumenických - koncilech. K. jakožto pomocníci papeže ve správě nejen římské diecéze, ale i celé církve začali být již od 11. stol. vybíráni z různých částí světa a začali vystupovat jako sbor. K. jemnuje papež v - konzistoři. K. děkan předsedá sboru kardinálů a k jeho výsadám patří tázat se v - konkláve zvoleného papeže, zda přijme či nepřijme zvolení, a případně vysvětit zvoleného papeže na biskupa, pokud jím není (CIC 355). K. - vikář je zástupcem papeže a místo něho spravuje římskou diecézi. V r. 1958 Jan XXIII. překročil omezený počet 70 k. a stanovil, že k. ze všech tří kategorií musejí mít biskupskou hodnost. V 1970 Pavel VI. rozhodl vyloučit z - konkláve k. starší osmdesáti let. Podle - Kodexu kanonického práva (kán. 349) má sbor k. vykonávat tři funkce: - volit společně papeže, být konzistorním poradcem římského papeže v nejdůležitějších otázkách, pomáhat římskému papeži v každodenní péči o celou církev prostřednictvím jednotlivých k., kteří zastávají úřady v římské - kurii. Společná činnost k. jako poradců papeže se odehrává hlavně v konzistoři, které se k. zúčastní a které předsedají, papež však může svolat k. na plenární zasedání, aniž by mělo formu konzistoře (CIC 353, par. 1).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz