Kelsos

Synonyma hesla: Celsus

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 2. století

Filozof Kelsos, stoupenec středního platonismu, vystoupil kolem roku 178 proti křesťanství ve spisu Pravý Logos. Pečlivě připravená a podložená polemika Kelsova je namířena jednak proti nároku křesťanství, že je zjevené, jednak proti lhostejnosti křesťanů pokud jde o blaho občanské společnosti. Obě námitky je třeba vykládat z Kelsových filozofických předpokladů. Z obou zaznívá upřímný patos. Kelsův spis je při všem nepřátelství prvním pokusem ze strany pohanů vnímat křesťanství jako duchovní veličinu. – Kelsovu knihu známe z Origenova odmítavého spisu, napsaného za císaře Filipa (244–249). Origenův spis dokonce umožňuje částečnou rekonstrukci Kelsova spisu, neboť obsahuje mnoho dlouhých doslovných citátů.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

2. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz