Kenosis

Kategorie: křesťanství

Z řec. kenosis (odvozeného z kenún, »vyprázdnit«), tedy »vyprázdnění«. Výraz byl převzat do biblicko-teologického jazyka pro označení Kristova vzdání se původní rovnosti s Bohem, když se z poslušnosti k Otci vtělil ( - vtělení), aby přijal podobu služebníka, člověka, a vzal na sebe smrt (Flp 2,6). K. je projevem Boží lásky.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz