Klaretini

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: řeholní život mužské kongregace

Řeholní - kongregace založená ve Vich (Španělsko) - misionářem, později - arcibiskupem v Santiagu de Cuba, Antoniem Maria Claretem y Clará (1807-1870, svatořečeným 1950) a schválená - papežem Piem IX. r. 1870. Společnost Misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie (Cordis Mariae Filii) se věnuje lidovým - misiím a misiím u - pohanů. K. dnes působí jako misionáři ve všech částech světa a věnují se hlavně výchově mladých a pastoraci. Claret y Clará založil také kongregaci klaretiánek (jejich oficiální název je Apoštolská společnost učitelek Neposkvrněné Panny Marie), které se věnují především výchově a vzdělávání dívek.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

řeholní život

mužské kongregaceCopyright iEncyklopedie.cz