Klášter

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: řeholní život

Místo, kde žije společenství - mnichů nebo mnišek. První k. byl založen sv. Pachomiem r. 320, ale charakteristickou podobu získal k. na Východě v 5. stol. ( - basiliáni) a na Západě ve století 6. v díle sv. Benedikta ( - benediktini). - Řehole sv. Benedikta počítala s tím, že každý k. bude nezávislý a soběstačný a že bude vybaven vším potřebným: vodou, mlýnem, dílnami, sady, školou, knihovnou, kostelem atd. Takto se stal k. společenským mikrosvětem, mohl čelit různým barbarským nájezdům a uchovávat neocenitelné poklady kultury a civilizace.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

řeholní životCopyright iEncyklopedie.cz