Klement I.

Synonyma hesla: KlimentKlement Římský

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí papež

Časové zařazení: 1. století

Byl třetím nástupcem sv. Petra na papežském stolci v Římě na sklonku 1. století - tedy v době, kdy ještě žil apoštol Jan. Svatý Irenej o něm píše (kolem roku 185), že ještě viděl a na vlastní uši slyšel apoštoly. Órigenés, Eusebius a sv. Jeroným ho ztotožňují s Klementem, o němž sv. Pavel píše jako o svém spolupracovníku (Flp 4,3). Když dostal zprávu o tom, že v korintské obci někteří mladí křesťané odmítli starší kněze, poslal do Korintu dopis, v němž vybízí k svornosti, pokoji a pořádku a zároveň zdůrazňuje, že biskupové, kněží a jáhnové mají pravomoc od apoštolů a jejich právoplatných nástupců. Tento list je také jedním z nejstarších dokladů obsahu starokřesťanských přímluv. Zemřel ve vyhnanství u Černého moře. Svatí Cyril a Metoděj nalezli během svého působení na Krymu jeho ostatky, vzali je s sebou do Konstantinopole, potom na Moravu a v roce 867 je přinesli do Říma, kde je uložili do starobylé baziliky nesoucí jeho jméno.
(V církevním kalendáriu je zařazen jako: papež a mučedník).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

papež

křesťanství

1. století

svatíCopyright iEncyklopedie.cz