Klement Maria Hofbauer

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí redemptoristé

Časové zařazení: 18. století 19. století

Narodil se 26. prosince 1751 v Tasovicích u Znojma jako syn českého řezníka Dvořáka. Vyučil se pekařem, ale z touhy po kněžství začal studovat. Několikrát putoval do Říma, vstoupil tam do kongregace redemptoristů a byl vysvěcen na kněze (1785). V letech 1787-1808 působil ve Varšavě a založil tam první klášter redemptoristů severně od Alp. Když Napoleon po dobytí Varšavy zakázal všechna řeholní společenství, přesídlil “apoštol Varšavy” do Vídně. Jako kazatel, duchovní správce a zpovědník měl značný vliv na všechny vrstvy obyvatelstva. Protože nechtěl přijmout zásady tehdy módního osvícenského josefinismu, podle nichž se měla církev stát nástrojem v rukou panovníka, byl dán pod policejní dohled. Na sklonku života dosáhl souhlasu k působení redemptoristů na rakouském území (20. dubna 1820). Sám se však toho dne nedožil, zemřel 15. března 1820. Jeho tělo bylo později (1862) přeneseno do vídeňského kostela Panny Marie Na nábřeží a v roce 1909 byl prohlášen za svatého. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: kněz).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

redemptoristé

křesťanství

18. století

svatí

19. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz