Koncelebrace

Kategorie: křesťanství

Z lat. slovesa cum-celebrare, »společně slavit«. - Mše sloužená více - kněžími, zvanými proto koncelebranti. Zatímco ve - východní církvi se tento způsob bohoslužby vždy užíval, v církvi latinské bylo dlouhou dobu zvykem koncelebrovat pouze při - svěcení kněží nebo - biskupa. Druhý - vatikánský koncil při liturgické reformě podpořil k. i při jiných příležitostech, aby vyzdvihl vzájmený svazek kněží navzájem a s křesťanským lidem a jejich účast na jedinečném - kněžství Ježíše Krista.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz