Konciliarismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny koncily

Časové zařazení: středověk

Odvozeno z lat. conciliare. Chybné učení, podle něhož je ekumenický - koncil nadřazený - papeži. Konkrétní podoby nabylo díky myšlenkám Marsilia z Padovy (+1343) a Viléma Ockhama (+1347), po bojích mezi Filipem Sličným a Bonifácem VIII. a Ludvíkem Bavorským a Janem XXII. Konflikt mezi papežstvím a konciliarismem se přiostřil na kostnickém koncilu (1414-1419) a především na koncilu basilejském (1431-1445), který Evžen IV. přeložil do Ferrary (1437) a pak do Florencie (1439). Výsledkem krize bylo znovupotvrzení výsad papeže.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

středověk

církevní dějiny

koncilyCopyright iEncyklopedie.cz