Kongregace pro nauku víry

Kategorie: křesťanství

Orgán římské - kurie, dříve »Posvátné Officium«, má dlouhé dějiny. Pod názvem »Svatá kongregace obecné inkvizice« ji založil Pavel III. konstitucí Licet ab Initio (21.7.1542), aby chránila církev před bludařskými naukami ( - hereze). Sixtus V. zreorganizoval celou římskou kurii konstitucí Immensa aeterni Dei (22.1.1588). Dal jí pevnou organizaci a pravomoci. V reorganizaci, kterou završil sv. Pius X. konstitucí Sapienti consilio (29.6.1908), se změnil název na »Svatá kongregace Posvátného Officia« (název »Posvátné Officium« byl užíván běžně i v předchozích staletích). Nakonec Pavel VI. motu proprio Integrae servandae (7.12.1965) reformoval Svatou kongregaci Posvátného Officia změnou názvu na »Posvátnou kongregaci pro nauku víry« a zmodernizováním metod práce, jak je vidět z prohlášení: »Obrana víry se nyní zjedná lépe podporováním nauky.« Pravomoc je vymezena v č. 3-8 zmíněného motu proprio, a jde konkrétně o všechny otázky týkající se nauky víry, mravů nebo věcí souvisejících s vírou, odsouzení nauk, které odporují zásadám víry, zkoumání a eventuální odsouzení knih, souzení prohřešků proti víře. Tato kongregace působí ve všech záležitostech, které to vyžadují, také jako soud (č. 11). Ve své práci a ve svých studiích spolupracuje kongregace s poradci, kteří jsou vybíráni z osobností celého katolického světa. Setkání poradců se konají pravidelně každý týden (obvykle v pondělí). Vyjadřují se po prozkoumání podkladů a předložených studií, avšak jejich hlas má pouze poradní význam. Otázky, k nimž byly připraveny studie a vyjádření poradců, se projednávají na řádném zasedání kardinálů, které se koná každý týden (obvykle ve středu). Rozhodnutí - kardinálů podléhají schválení - papeže.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz