Konstantinopolské koncily

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny koncily

Časové zařazení: rané křesťanství

První konstantinopolský koncil (známý i jako druhý všeobecný) se konal r. 381 v Konstantinopoli, kam jej svolal císař Theodosius Veliký. Měl znovu potvrdit nicejské vyznání víry a přispět tak k uklidnění zmatků, jež vyvolaly šířící se hereze, zvláště arianismus. Koncil měl též jmenovat nového konstantinopolského biskupa. Druhý konstantinopolský koncil (r. 553) byl výrazem prosazující se moci císaře Justiniána, který donutil papeže k dodatečnému schválení jeho závěrů. Christologické spory neuklidnil. V letech 680–681 zasedal koncil třetí. Za císařova předsednictví odsoudil monotheletismus. Čtvrtý konstantinopolský koncil (r. 869/870) ukončil Fotiovo schizma. (-ienc-)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanství

církevní dějiny

koncilyCopyright iEncyklopedie.cz