Konstantinovský obrat

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny

Změna v přístupu ke křesťanství, označovaná jako konstantinovský obrat, znamenala novou epochu jak pro římský stát, tak pro církev. Císař Konstantin, stoupenec monoteistického kultu boha Slunce se přiklonil ke křesťanství. Vítězná bitva u Milvijského mostu ve znamení kříže vedla k zrovnoprávnění dosud pronásledovaného křesťanství v ediktu milánském. Ačkoliv sám císař nevystupoval ani poté nijak proti pohanství a pokřtít se nechal až na smrtelném loži (r. 337), znamenaly události výraznou změnu v císařově životě. I v životě církve, která do té doby potlačovaná se stala veřejnou, což přineslo mnohé změny, ve stavbách, liturgii i vnitřní struktuře církve. (-ienc-)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní dějinyCopyright iEncyklopedie.cz