Konteplace

Kategorie: křesťanství

Z lat. contemplatio. Etymologicky tento výraz znamená »s velkým obdivem a uvažováním dlouho hledět«. K. byla podle řeckého názoru považována za nejvyšší aktivitu člověka, který ji jako intelektuální poznání (theoria) staví do protivy vůči činnosti (praxis). V křesťanském pojetí definoval k. Jan od Kříže ( - karmelitáni) jako »vědu lásky či vlité a milostné poznání Boha, které současně ozařuje - duši a naplňuje ji láskou, aby mohla stupeň po stupni stoupat k Bohu, svému stvořiteli« (Temná noc, II,18). K. jako niterná - modlitba, modlitba beze slov, je vrcholem modlitby a 2. - vatikánský koncil ji uvádí jako »přimknutí myslí i srdcem k Bohu« (PC 5), jako »přilnutí k Bohu celou bytostí« (GS).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz