Kordač, František

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 19. století 20. století

(1852–1934), teolog, politik, narozený v Seleticích u Libáně (okr. Nymburk). Studoval teologii a filozofii v Římě a v obou oborech získal doktorát. Po vysvěcení na kněze v roce 1878 byl do roku 1885 kaplanem v Liberci. V letech 1885–1905 byl rektorem semináře a profesorem bohosloví v Litoměřicích. Roku 1905 se stal profesorem křesťanské filozofie na Teologické fakultě pražské univerzity. Politicky působil v Křesťanskosociální lidové straně, za niž se v roce 1918 stal členem Národního výboru československého a revolučního Národního shromáždění. V letech 1919–1931 arcibiskup pražský a primas český. Založil mj. Arcibiskupské gymnázium v Praze-Bubenči a kněžský seminář v Praze-Dejvicích. Autor četných filozofických a teologických statí, řady hesel v Českém slovníku bohovědném. Podílel se na uzavření modu vivendi mezi ČSR a Vatikánem podepsaném v roce 1927. Byl jmenován titulárním arcibiskupem amasejským a asistentem papežského stolce. V roce 1931 se dostal do sporu s papežským nunciem a vzdal se arcibiskupského úřadu. Je pochován v chrámu sv. Víta.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

19. století

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz