Království nebeské

Kategorie: křesťanství

Výraz a pojem »království Boží, panování či svrchovanost Boží, královská svrchovanost Boží« (řec. basileia thú theú) představuje abstrakci prostého - židovství, abstrakci, u jejíhož základu stojí původní slovní obrat »Bůh je král« (hebr. malak Jahve, - JWHW). Rabínský výraz »království nebeské« (malchut samajim, srov. u Mt basileia ton úranon) je výsledkem snahy vyhnout se Božímu jménu. Tyto dvě formulace ukazují naprostou a konečnou svrchovanost Boží nad světem, nad dějinami a nad lidstvem. Často se vyskytují u synoptiků ( - synopse), neboť námět k.B. je ústředním tématem Ježíšova - kázání (Mt 4,23, Mt 9,35, Mk 1,15). K.B. je vysvětlováno mnoha - podobenstvími (Mt 13, Mk 4), je ohlašováno jako přítomná skutečnost (Mt 12,28, Lk 17,20, Lk 21,32) a bude završeno v - eschatologii (Mt 12,43, Mt 25,31nn, srov. 1 Kor 15,25nn).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz