Křesťanství

Kategorie: křesťanství

Lat. christianismus (odvozeno z řec. christianismos). Křesťanství je termín užívaný pro označení křesťanské víry. Vztahuje se na všechny církve, komunity, denominace a také na ideály a pojmy, které vyvolal nebo vyslovil Ježíš Kristus a jejichž společným prvkem je vyznání víry v téhož Ježíše jako Syna Božího, vtěleného, zemřelého a zmrtvýchvstalého. Slovo >křesťané< bylo poprvé užito v Antiochii k označení Kristových stoupenců (Sk 11,26), aby se odlišili od židů. Výraz se vyskytuje také u Ignáce z Antiochie (+117). Existence křesťanství je složitá, mnohovýznamná skutečnost. K jejímu pochopení je třeba brát v úvahu její vznik (Ježíše Krista a apoštolskou dobu), dějiny křesťanství, které trvají již dvě tisíciletí, a to, jak křesťanství chápe sebe samu (čili svou víru a své poslání ve světě).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz