Kříž

Kategorie: křesťanství

Z lat. crux. Nástroj utrpení, používaný různými starověkými národy, především Peršany a Římany. Stal se opravdovým symbolem křesťanství, protože na něm zemřel Ježíš Kristus. První - křesťané chápali Ježíšovu smrt na kříži jako výlučně spásonosnou událost. Svátek - Povýšení svatého Kříže (14. 9.) zdůrazňuje spásonosný rozměr Ježíšovy smrti na kříži, k němuž se každý křesťan hlásí prostým znamením kříže. U prvních křesťanů byl kříž předmětem uctívání a stal se znakem vítězství, od dob Konstantinových byl zdoben drahými kameny. První obrazy Ukřižovaného se objevují v 5. stol. a je na nich nejméně do 11. stol. zobrazován zahalený. Na - Velký pátek uctívá církev k. slavnostně vystavený.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz