Lévi

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Třetí syn starozákonního patriarchy Jákoba, kterého měl s Leou (Genesis 35,23), dal jméno jednomu ze dvanácti kmenů Izraele, od něhož se odvozovalo kněžství levitů. Kmen Lévi se rozplynul v dalších kmenech, což odpovídalo Jákobově kletbě: "Šimeón a Lévi, bratři, jejich zbraně - nástroj násilí. V jejich kruh ať nevstupuje moje duše, s jejich spolkem zajedno ať není moje sláva, neboť v hněvu povraždili muže, ve svém rozvášnění ochromili býky. Buď proklet jejich hněv, že byl tak prudký, jejich prchlivost, že byla tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi, rozptýlím je v Izraeli" (Genesis 49,5-7).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz