Levirát

Kategorie: křesťanství

Z lat. levir, »švagr«, »manželův bratr«. Jde o předpis, který ukládal oženit se s vdovou po bratrovi, který zemřel bezdětný, a zajistit mu potomstvo. Tento předpis je známý u řady dávných národů a řídili se jím i - Židé (Gn 38,8, Rt 4,3nn, Dt 25,5-10, Mt 22,23-27, Mk 12,18-23, Lk 20,27-32).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz