Leviticus

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Třetí kniha pentateuchu (3. kniha Mojžíšova), obsahuje kultovní ustanovení pro kněze a levity, mezi nimi "zákon o svatosti" s úvodem: "Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý" (19,2).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz