Lid Boží

Kategorie: Bible

Podkategorie: Nový zákon Starý zákon

Ve Starém zákoně je Izrael Bohem vyvoleným národem, který vděčí za svou existenci tomu, že mu Jahve pomohl při vyjití z Egypta (viz exodus) a uzavřel s ním na Sinaji smlouvu, která ho zavazuje k zákonu Mojžíšovu. Nový zákon hlásá rozšíření Božího lidu na všechny lidi, kteří se dají pokřtít v Kristu, tedy hledají svou spásu v církvi.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Nový zákon

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz