Lingam

Kategorie: religionistika

Podkategorie: hinduismus

Tento pojem označuje "výrazný symbol" hinduistického boha Šivy, falus. V šivaistických chrámech uctívají Šivu hlavně v podobě kamenného falu, který se vztyčuje na jóni, ženském sexuálním orgánu a symbolu Šakti, manželky boha. Lingam a jóni symbolizují jednotu obou nejvyšších kosmických principů, které vytvářejí celý svět. Tato složka kultu plodnosti ukazuje na vlivy předárijských tradic. Uctívání Šivova lingamu se děje obětmi, jako tekutým máslem, květinami, vodou, travou nebo rýží.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

hinduismusCopyright iEncyklopedie.cz