Liturgie hodin

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: modlitba liturgie

Tvoří »veřejnou modlitbu církve« (SC 98), ve které věřící ( - klerici, - řeholníci i - laici) vykonávají úřad královského kněžství pokřtěných. L.h. je sestavena tak, aby Boží chvála posvětila celý průběh dne a noci (SC 84). L.h. zahrnuje ve skutečnosti dvě tzv. »velké hodiny«, ( - laudy a - nešpory, které se recitují ráno a odpoledne), »modlitbu se čtením« (ráno či v noci), a dvě »menší hodiny« (»střední hodina«, kterou lze recitovat podle volby buď o třetí (tertie), o šesté (sexta) či o devaté (nona) hodině, a před nočním odpočinkem - kompletář). L.h. sestává z - žalmů s anifonami, biblických zpěvů, četby z Písma, patristické četby, četby církevních autorů, z responsorií, hymnů a přímluvných modliteb. Také bývá počítáno s možnostmi ticha k meditaci (srov. Kat. 1174-1178, CIC 1173-1175). - Breviář.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

modlitba

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz