Logos

Kategorie: religionistika

Ve svém původním významu "slovo", "smysl" se logos stal ve filozofických systémech antického Řecka absolutním pojmem hodnoty a pravdivosti výroku. Židovské spekulace a nauky o moudrosti ho uváděly do souvislosti s gnózí, poznáním. V Novém zákoně se tento pojem vyskytuje i pro moudrost a pro zjevené slovo Boží. V tom smyslu může být Logos dokonce perzonifikován a chápán jako vtělení Boží. Především v synkretistických spekulacích pozdní antiky měl Logos veliký význam. Tak se jím snažili apologeti definovat osobu Ježíše Krista v nejsvětější Trojici, aniž by zpochybňovali osobní jednotu pojmu Boha. Evangelista Jan v prologu svého evangelia uvádí Logos jako jednorozeného Syna Božího.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz