Martin de Porres

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí dominikáni

Časové zařazení: 16. století 17. století

Narodil se 9. prosince 1579 v Limě, hlavním městě Peru, jako syn španělského šlechtice a černošky. Vyučil se holičem a ranhojičem. Vstoupil k dominikánům v Limě; nejprve jako terciář (1594) vykonával různé služebné práce; později složil sliby (1603) a byla mu svěřena péče o nemocné. Vynikal pokorou a obětavou láskou; pečoval nejen o lidi, ale i o zvířata. Přičinil se o založení ústavu pro chudé děti, zvláště sirotky. K sobě byl velmi přísný a celé noci trávil na modlitbách. Už za života byl vyhledávaným rádcem a přímluvcem u Boha. Zemřel 3. listopadu 1639 a jeho úcta se rychle rozšířila po celé Americe. Za svatého byl prohlášen v roce 1962. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: řeholník).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

dominikáni

křesťanství

16. století

svatí

17. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz