Martin I.

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí papež

Časové zařazení: 7. století

Narodil se v Todi v Umbrii. Strávil nějaký čas jako kněz a papežský legát u císařského dvora v Konstantinopoli. V roce 649 se stal papežem a téhož roku na lateránském synodu odsoudil bludnou nauku monotheletistů, zavrženou už na 2. konstantinopolském koncilu (553). Hájil katolickou víru, že Kristus jako dokonalý člověk měl kromě božské vůle také lidskou. Císař Konstans II. ho dal zatknout (653) a násilím dopravit do vězení v Konstantinopoli. Tam ho odsoudili k smrti, ale rozsudek mu změnili ve vyhnanství. Odvezli ho na Taurický Chersones (dnešní Krym), kde vysílen útrapami zemřel (656). Je to poslední papež - mučedník.
(V církevním kalendáriu je zařazen jako: papež a mučedník).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

papež

křesťanství

7. století

svatíCopyright iEncyklopedie.cz