Matka Tereza

Kategorie: křesťanství osobnost

Podkategorie: blahoslavení

Časové zařazení: 20. století

26. srpna 1910 – Ve Skopje přichází na svět Anežka (Agnes) Bojaxhiu, budoucí Matka Tereza z Kalkaty. Jejími rodiči jsou Kolë Bojaxhiu a Drane Bernai. Má sestru Age a bratra Lazara.
27. srpna 1910 – Anežka je pokřtěna, v rodině jí říkají Ganxhe.
16. listopadu 1916 – Ve věku šesti let přijímá svátost biřmování.
1918 – Anežce umírá předčasně otec Kolë.
25. září 1928 – Anežka v osmnácti letech zaslechne povolání k řeholnímu životu a vstupuje do Kongregace naší Paní z Loreta. Opouští Skopje a vydává se do Irska.
6. ledna 1929 – Příjezd do Indie, do Kalkaty. Po čtyřech měsících, dne 23. května v Darjeelingu ležícím na úpatí Himalájí začíná noviciát.
24. května 1931 – Skládá první sliby jako řeholní sestra a přijímá jméno Marie Terezie od Dítěte Ježíše, které si vybrala, aby uctila svatou Terezii z Lisieux.
24. května 1937 – Sestra Terezie, která již řadu let působí jako učitelka na St. Mary’s College v Entally, skládá věčné sliby.
10. září 1946 – Ve vlaku z Kalkaty do Darjeelingu, kde se konají duchovní cvičení, pocítí to, co ona sama pak bude definovat jako „povolání v povolání“.
16. srpna 1948 – Obdržela schválení z Říma a opouští společenství v Entally, aby žila jako chudá mezi těmi nejchudšími.
19. března 1949 – Připojuje se k ní jedna mladá bengálská dívka, Shubashini Das, a tak se rodí nová kongregace založená sestrou Terezií, z níž se stává Matka Tereza.
7. října 1950 – Kongregace misionářek lásky obdržela diecézní schválení.
22. srpna 1952 – V Kalkatě je otevřen Dům pro umírající (Nirmal Hriday Ashram).
Leden 1953 – Matka Tereza zakládá sdružení Link of Sick and Suffering Co-workers, když k nové řeholní rodině přidružuje ty nemocné, kteří obětují své utrpení, aby podpořili Misionářky lásky v jejich službě chudým.
Únor 1953 – Počet sester vzrůstá, a proto se sídlo kongregace přemisťuje na Lower Circular Road 54/A, kde dodnes existuje mateřinec Misionářek lásky. Na téže ulici je otevřen Shishu Bhawan, Dům pro opuštěné děti.
Září 1957 – Matka Tereza otevírá první mobilní jednotku pro pomoc malomocným.
29. května 1959 – Založení prvního domu mimo Kalkatu v Ranchi ve státě Bihar.
7. října 1961 – Zahájení první generální kapituly Kongregace misionářek lásky.
Srpen 1962 – Matka Tereza dostává z rukou indického prezidenta Cenu Padma Shree („Bojuji u Božích nohou“).
25. března 1963 – V Kalkatě vzniká pod vedením australského jezuity, otce Ian Travers-Ball, z něhož se stává bratr Ondřej, Kongregace bratří Misionářů lásky.
Leden 1964 – Je zbudována osada pro malomocné Shantinagar („Místo pokoje“).
1. února 1965 – Papež Pavel VI. dává sestrám Misionářkám lásky Decretum laudis, což je papežské schválení řeholního společenství. Sestry mohou otevírat své domy také mimo Indii. První takový dům se objeví v Cocorote ve Venezuele.
1965 až 1970 – Misionářky lásky otevírají domy na Ceylonu, v Římě, v Melbourne, v Londýně, v Ammánu (Jordánsko).
26. března 1969 – Pavel VI. potvrzuje statuta Mezinárodního sdružení spolupracovníků Matky Terezy.
6. ledna 1971 – Matka Tereza obdržela z rukou Pavla VI. Mezinárodní cenu míru Jana XXIII. V průběhu téhož roku obdržela čestný doktorát v oboru humanitních studií na Washingtonské univerzitě a dále Mezinárodní cenu Johna F. Kennedyho.
19. října 1971 – Matka Tereza otevírá dům v Bronxu v New Yorku. Je to první dům Kongregace misionářek lásky ve Spojených státech amerických.
12. července 1972 – Ve věku 83 let umírá maminka Matky Terezy, Drane Bernai, s níž se Matka Tereza neviděla od svého odjezdu do Irska. O rok později umírá také sestra Age.
Listopad 1972 – Matka Tereza dostává od indické vlády Cenu za mezinárodní porozumění Džavaharlála Nehrúa.
Březen 1973 – Misionářky lásky se usazují v oblasti Gazy, aby zde pomáhaly tisícům palestinských uprchlíků.
Duben 1973 – Matka Tereza je v Londýně vyznamenána Templetonovou cenou za pokrok v oblasti náboženství.
22. srpna 1973 – Otevření nového domu v Hodeida v Jemenu, kde více než 600 let nebyl žádný křesťan. V říjnu a listopadu vznikají nové domy v Limě v Peru a v Addis Abebě v Etiopii.
19. června 1974 – Matka Tereza dostává ve Spojených státech amerických cenu Mater et Magistra.
1974 – Založení domů v Palermu na Sicílii a v Papui-Nové Guinei.
1975 – Matka Tereza obdržela medaili FAO v Římě a Cenu Alberta Schweitzera v USA.
26. června 1976 – V New Yorku vzniká kontemplativní větev Misionářek lásky, jejich první představenou se stala sestra Nirmal Joshi. Ve stejném roce byl otevřen dům v Mexiku.
1976 až 1977 – Matka Tereza dostává dva čestné doktoráty: od Santiniketan v Indii a od Univerzity Cambridge ve Velké Británii. Dále obdržela Mezinárodní cenu Balzan v Římě.
10. prosince 1979 – Matka Tereza je v Oslu vyznamenána Nobelovou cenou za mír.
22. března 1980 – Matka Tereza dostává cenu Bharat Ratna („Perla Indie“), což je nejvyšší indické vyznamenání.
1980 – Dochází k založení prvního domu ve Francii. V Římě, ve čtvrti Primavalle, je otevřen „Dům radosti“ pro opuštěné děti.
1982-1983 – Matka Tereza dostala čestný doktorát od Harvardské univerzity a Řád za zásluhy od britské vlády.
13. října 1984 – V USA vzniká kongregace otců Misionářů lásky, v jejich čele stojí otec Joseph Langford.
26. října 1985 – Matka Tereza promlouvá k valnému shromáždění OSN. Prezident Reagan jí v Bílém domě předává Medaili svobody.
Leden 1986 – Matka Tereza se setkává v Číně s prezidentem Teng Xiao Phingem, ale nepodaří se jí získat pro sestry povolení k působení v Čínské lidové republice.
3. února 1986 – Jan Pavel II. navštěvuje Kalkatu a vstupuje do Domu pro umírající. Téhož roku sestry otevírají misii na Kubě a v Paříži.
1987 – Matka Tereza obdržela zlatou medaili sovětského Výboru pro mír. V Římě je uznáno Sdružení misionářů laiků lásky, které vznikla před třemi lety v Římě.
8. prosince 1988 – Matka Tereza osobně doprovází první Misionářky lásky do Sovětského svazu. Přímo ve Vatikánu je téhož roku otevřen dům „Mariin dar“, který sestrám nabídl sám Jan Pavel II., aby v něm přijímali bezdomovce věčného města.
1990 – Matka Tereza žádá, aby byla zproštěna úřadu generální představené Misionářek lásky kvůli svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Sestry ji navzdory tomu jednomyslně zvolily znovu do čela kongregace.
1991 – Ve Washingtonu dostává Matka Tereza Cenu Maxmiliana Kolbeho ke cti Panny Marie, Matky jednoty všech křesťanů. Cenu jí předal otec James McCurry (Rytíři Neposkvrněné v USA). O Velikonocích téhož roku se Matka Tereza vypravila po více než šedesáti letech do Albánie, aby zde otevřela tři nové domy. Dne 6. června Matka Tereza otevírá dům v Bagdadu.
29. březen 1994 – Matka Tereza jede do Vietnamu, aby zde otevřela nový dům své kongregace.
10. září 1996 – Matka Tereza spolu se svou řeholní rodinou slaví padesáté výročí „Dne vnuknutí“.
Prosinec 1996 – Matku Terezu postihuje těžká srdeční krize, která ohrožuje její život.
Leden 1997 – Sestry přicházející z celého světa se shromažďují v mateřinci v Kalkatě, aby zde konaly generální kapitulu.
13. března 1997 – Sestra M. Nirmal Joshi je zvolena jako nová generální představená Misionářek lásky.
Květen 1997 – Matka Tereza putuje do Říma, aby zde Janu Pavlu II. představila novou generální představenou své kongregace.
Červen 1997 – Matka Tereza dostává Zlatou medaili Kongresu Spojených států amerických.
5. září 1997 – Matka Tereza umírá v mateřinci v Kalkatě náhle v důsledku zástavy srdce. Dožila se sedmaosmdesáti let.
13. září 1997 – Slavnostní státní pohřeb. Přímý přenos z této události přebíraly televizní společnosti z celého světa. Zakladatelka Misionářek lásky je pochována v kapli mateřince v Kalkatě. Místo jejího posledního odpočinku se okamžitě stává cílem pro poutníky z celého světa.
26. července 1999 – V Kalkatě se na základě zvláštní dispenze Jana Pavla II. otevírá proces mířící k blahořečení Matky Terezy.
15. srpna 2001 – Diecézní proces je uzavřen a materiály jsou odeslány do Říma, aby zde byly přezkoumány.
20. prosince 2002 – Svatý otec Jan Pavel II. vydává dva dekrety, jejichž prostřednictvím se oficiálně uznávají heroické ctnosti Matky Terezy a také zázrak, na jehož základě může být Matka Tereza prohlášena za blahoslavenou. Jedná se o vědecky nevysvětlitelné náhlé uzdravení jedné mladé indické ženy, vyznavačky animistického náboženství.
19. října 2003 – Řím: V průběhu Světového misijního dne je Matka Tereza slavnostně prohlášena za blahoslavenou. (Zdroj archiv KNA)