Mayové

Kategorie: religionistika

Podkategorie: mayové

Indiánská skupina obyvatelstva Střední Ameriky je doma v jižních provinciích Mexika (Chiapas, Yucatan, Quintana Roo), v Belize, Guatemale, v Hondurasu a El Salvadoru. Jejich úhrnný počet dnes obnáší přes dva miliony lidí roztříštěných na mnoho podskupin s množstvím různých mayských jazyků. Archeologie dokládá, že Mayové byli nositeli nejvyspělejší středoamerické kultury. Zachovaly se chrámové pyramidy, paláce, plošiny a schodiště utvářející mohutné městské celky. U některých staveb nevíme k čemu sloužily, můžeme se jen dohadovat. Monumentální architektura sloužila převážně náboženským účelům. Na stélách i dalších plochách nacházíme nápisy v glyfickém písmu, vztahující se pravděpodobně k dynastickým a historickým událostem. Přečíst však můžeme jen kalendářní údaje. Písmo jako celek zůstává dodnes nerozluštěno. Mayský kalendář měl dva cykly, jeden o 260 dnech a druhý o 365 dnech. Cykly do sebe zapadaly tak, že se do společného počátečního bodu vracely po 52 letech. Existoval i záznam delších období, jehož základem byl dvacítkový systém násobků dvaceti. Mayské náboženství učilo, že před současným světem existovalo několik jiných, které byly zničeny potopami. Hlavními božstvy byl Pán nebes, božstvo deště a kukuřice, dále pak božstva živlů a přírodních jevů. Svá božstva měla i čísla. Konce dvaapadesátiletých cyklů, jednotlivých roků i měsíců se vyznačovaly obřady s obětmi, výjimečně lidskými. Častěji se obětovala zvířata a ptáci. V období tzv. Druhé mayské říše se uplatňoval silný vliv Toltéků, kteří přišli do mayské oblasti ze severu a přinesli sebou některé výrazné rysy svého náboženství. Vznikla tak maysko-toltécká kultura, jejíž doklady nacházíme zejména v lokalitě Chichén-Itzá (čti Čičen-Icá). V této kultuře našly daleko větší uplatnění lidské oběti. Zlomky mayského písemnictví se zachovaly v několika fragmnentárních kodexech a v dalších literárních památkách jako je Popol Vuh, literární dílo v jazyce Maya-Quiché z poloviny 16. stol. Podobné jsou Knihy proroka Jaguára (viz Chilam Balam) a Kakčikelské letopisy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

mayovéCopyright iEncyklopedie.cz