Melanéská náboženství

Kategorie: religionistika

Centrálním prvkem kmenových náboženství Melanésie, která patří ke skupině oceánských náboženství, je "mana", nadpřirozená síla, kterou může člověk na sebe přenést určitými ceremoniemi. Ve víře v manu je obsaženo např. uchovávání lebek mrtvých v takzvaných "domech duchů", kanibalské rity a lov lebek. Uctívání předků má v melanéských náboženstvích větší praktický význam než uctívání bohů a kult duchů. Prvky těchto náboženství převzala nová náboženská hnutí (např. hnutí Tuka a Mambu).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz