Merell, Jan

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1904–1986), kněz, teolog, novozákonní biblista, narozený v Praze. V letech 1923–1927 studoval na Teologické fakultě UK v Praze (1927 vysvěcen na kněze), v letech 1934–1936 působil na Papežském biblickém institutu v Římě a 1936–1937 na pařížské Sorbonně. V letech 1938–1939 docent novozákonní biblistiky na Teologické fakultě UK v Praze. V době německé okupace internován v Zásmukách a vězněn v koncentračním táboře Dachau. V letech 1945–1950 profesor na TF UK v Praze, poté na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze a v Litoměřicích. Publikoval články z oboru papyrologie. Autor knih: Papyrologie a Nový Zákon (1938), Starokřesťanské apokryfy (1942), Bible v českých zemích (1956), Kristova podobenství (1969), Cesty k dnešní katolické biblistice (1971). Redaktor a spoluautor Malého slovníku bohovědného (1963). Zemřel v Praze.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Československo

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz