Metanoia

Kategorie: křesťanství

Z řec. metá, »změna«, a noein, »myslet«, čili »změna smýšlení«. Biblický termín, jenž znamená návrat k Bohu, - obrácení. Zahrnuje v sobě radikální změnu smýšlení, úsudků, rozhodnutí a její projev ve známkách - pokání. Ve východních obřadech se výrazem m. označuje úklona a znamení kříže nebo padnutí na tvář, provedené na znamení pokory a klanění se ( - latrie).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz