Mezinárodní teologická komise

Kategorie: křesťanství teologie

Časové zařazení: 20. století

Komise utvořená r. 1969 Pavlem VI. při - Kongregaci pro nauku víry s úkolem pomoci - Apoštolskému stolci a především zmíněné kongregaci ve zkoumání významnějších teologických otázek. Počet členů nepřesahuje třicítku a jsou řízeni kardinálem prefektem kongregace. Jsou jimi »teologové z různých škol a národností, vynikající věděním a věrností - učitelskému úřadu církve« ( - Annuario Pontificio, 1994). Jsou jmenováni - papežem na návrh kardinála prefekta a po konzultaci s příslušnými - biskupskými konferencemi. M.t.k. se schází na plenární schůzi alespoň 1 krát za rok. Svou činnost rozvíjí také v subkomisích.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologie

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz